Przebędowo

Przy trasie drogowo-kolejowej Poznań - Wągrowiec we wsi Przebędowo, graniczącej z Murowaną Gośliną, zlokalizowane są dwa bloki mieszkalne wchodzące w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Mieszka w nich około 80 osób.

Osiedla

Wyróżnienia